Here you can read some differences between witches who are connected to a “coven” and witches who handle “alone, better known as “solitary witches”. It’s a Dutch text, the text/sentences related to the solitary witch are translated into English).

You can find this on www.heksenkring.be (for the record, this is not my website, and not all thoughts are similar to mine, as we are all individuals with their own feelings and opinions, but this text about the differences is a good example of how I see myself as a solitary witch).

Verschil tussen een solitaire heks en een coven

1 . Bij een coven worden de rituelen door een groep mensen uitgevoerd; meerdere personen (voornamelijk de priester en/of de priesteres) spelen de rollen . Als solitaire heks doe je alles zelf.  As a solitary witch you handle on your own.

2 . De coven komt bijeen in een grote cirkel (meestal negen voet in doorsnee). De solitaire heks heeft een kleine, compacte cirkel. The solitary witch has a small, compact circle.

3 . De coven gebruikt een ‘volledige set’ werktuigen, naargelang de traditie . De solitaire heks gebruikt alleen wat zij/hij denkt nodig te hebben. A s.w. only uses what she/he needs.

4 . Bijeenkomsten van de coven moeten tot op zekere hoogte worden gehouden wanneer dat de meerderheid het best uitkomt . De solitaire heks kan een ritueel uitvoeren wanneer hij daar behoefte aan heeft. The s.w. can execute a ritual whenever she/he feels the need for it.

5 . Een coven maakt gebruik van alle leden om de Kegel van Kracht te vormen . Een solitaire heks kan alleen van zijn eigen kracht gebruik maken.A s.w. can only use her/his own strength and power.

6 . Een coven beschikt over een brede verscheidenheid aan kennis en specialiteiten . Een solitaire heks heeft alleen zijn eigen kennis en specialiteit. A s.w. only has her/his own knowledge and specialities.

7 . Een coven heeft gewoonlijk een vaste manier van werken . Een solitaire heks kan veranderen naargelang zijn gemoedstoestand.A s.w. can change according to her/his mood or state of mind.

8 . Een covenritueel kan tot een voorstelling of spektakel uitgroeien . Een solitair ritueel kan bestaan uit een minimum aan woorden en handelingen. A solitary ritual can consist of a minimum of words and acts.

9 . Een coven moet zich erop afstemmen één met elkaar te zijn . Een solitaire heks is één. A solitary witch is one.

==> Verschil, meer uitgebreid uitgelegd

1 . Als solitaire heks doe je alles zelf.

Je kunt je eigen rituelen schrijven, die alleen van jou zijn. Maar je kunt ook rituelen overnemen en aanpassen van covens. Later volgen hier enkele rituelen als voorbeeld.
As solitary witch you do everything on your own. But you can also take over and adapt some rituals from covens. Some examples will follow later.

2 . De solitaire heks heeft een kleine cirkel

De grote Cirkel voor een hele coven is niet nodig als je alleen werkt. Als hij maar groot genoeg voor jou en je altaar is. Bij het Oprichten van de Tempel loop je wel rond om de Cirkel te trekken met je athame en hem te besprenkelen en te bewieroken, maar als je je wendt tot de vier windstreken hoef je je alleen maar van de plek achter je altaar naar die richtingen te wenden. Wanneer je magie bedrijft, kun je gemakkelijker kracht opbouwen in een kleine Cirkel en het geeft je ook een ‘gezelliger’ gevoel.
The solitary witch has a small circle. The big Circle, used by a coven, is not needed when you’re working alone. As long as it’s big enough for you and your altar. As setting up of the Temple, you do walk around to draw the Circle with your athame and to sprinkle and adulate, but when you turn to the four wind regions, you only need to turn to these regions from the place behind your altar. When you use magic, it’s easier to build strength in a small Circle and it gives you a more pleasant and comfortable feeling.

3 . De solitaire heks gebruikt alleen wat zij of hij nodig heeft.

Je hebt waarschijnlijk niet zoveel werktuigen nodig als een hele coven. Je kunt besluiten om niet meer dan je athame en een wierookvat te gebruiken. Dat is helemaal aan jou, je hoeft alleen maar te doen wat jezelf prettig vindt. Verken zoveel tradities als je kunt. Kijk welke werktuigen zij gebruiken en waarom, en bepaal dan zelf welke jij nodig hebt.
The solitary witch only uses what she or he needs. You probably don’t need as much tools as a whole coven needs. You can decide to only uses your athame and incense. That’s all up to you, just use what you please. Explore as much traditions you can. Discover which tools they use and why, and then decide if you need any of these or not.

4 . De solitaire heks kan een ritueel uitvoeren wanneer zij/hij daar behoefte aan heeft.

Een coven komt bijeen voor de sabbatten en de esbatten. De data voor de esbatten worden vastgelegd op tijdstippen die voor de meerderheid het beste uitkomen.
The solitary witch can execute a ritual whenever she/feels the need for it. A coven assembles on fixed dates for sabats and esbats.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s